Σταφίδα: το ελληνικό super food

Με την λέξη «σταφίδα» περιγράφεται κάθε αποξηραμένος καρπός οινοφόρου αμπέλου (Vitis vinifera). Η αγγλική εμπορική ονομασία «currant” οφείλεται κύρια στις ομοιότητες της αποξηραμένης Κορινθιακής σταφίδας με με καρπούς θαμνωδών ειδών των γενών Ribes ή Grossulariacea και δεν πρέπει να μπερδεύει τους καταναλωτές.

Η Κορινθιακή σταφίδα (Black current) καλλιεργείται αποκλειστικά στην Ν. Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ζάκυνθο και αποτελεί το 3% της παγκόσμιας παραγωγής . Oι υπόλοιπες ποσότητες μοιράζονται ανάμεσα στις κοινές σταφίδες από λευκά σταφύλια (raisins) και στην σουλτανίνα (sultanas).

Διαβάστε περισσότερα

Ντόπιες ποικιλίες γεωργικών φυτών

Τι είναι οι «ντόπιες» ποικιλίες γεωργικών φυτών;

Σήμερα η γεωργική παραγωγή παγκοσμίως στηρίζεται σε λίγες μόνο ποικιλίες γεωργικών φυτών, που δημιουργήθηκαν κατά τη λεγόμενη «πράσινη» επανάσταση του 20ού αιώνα. Για το λόγο αυτό παραγκωνίστηκαν οι «ντόπιες» φυλές των φυτών αυτών που ήταν όμως καλύτερα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής. Έχουμε χρέος σήμερα να καταγράψουμε και να προστατεύσουμε τις ντόπιες αυτές ποικιλίες προκειμένου να πετύχουμε παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε μικρή κλίμακα.

Διαβάστε περισσότερα