Showing 1–12 of 24 results

Ntourountous Organic Sfakian Backwheat Breasticks 150gr

5,10 
Origin: Sfakia - Chania - Crete Ntourountous Organic Sfakian Backwheat Breasticks Weight 150gr
Read more

Ntourountous Organic Almond Bites 200gr

3,75 
Origin: Crete Ntourountous Organic Almond Bites Weight 200gr
Read more

Ntourountous Organic Cinnamon Cookies 200gr

3,90 
Origin: Crete Ntourountous Organic Cinnamon Cookies Weight 200gr
Read more

Ntourountous Organic Οatmeal Bites no added sugar 200gr

3,80 
Origin: Crete Ntourountous Organic Οatmeal Bites no added sugar Weight 200gr
Add to cart

Ntourountous Organic Carob Bites with Molasses 230gr

4,30 
Origin: Crete Ntourountous Organic Carob Bites with Molasses Weight 230gr
Add to cart

Ntourountous Organic Salty Oat Bite 330gr

3,60 
Origin: Crete Ntourountous Organic Salty Oat Bite Weight 330gr
Add to cart

Ntourountous Organic Triticum Dicoccum Rusk 350gr

4,20 
Origin: Crete Ntourountous Organic Triticum Dicoccum Rusk Weight 350gr
Read more

Ntourountous Organic Rusk with Plain Barley 600gr

5,30 
Origin: Crete Ntourountous Organic Rusk with Plain Barley Weight 600gr
Read more

Ntourountous Organic Sfakian Carob Rusk 600gr

6,10 
Origin: Crete Ntourountous Organic Sfakian Carob Rusk Weight 600gr
Add to cart

Ntourountous Organic Sfakian Oat Rusks with no added salt 600gr

6,00 
Origin: Crete Ntourountous Organic Sfakian Oat Rusks with no added salt Weight 600gr
Read more

Ntourountous Cookies with Honey and Walnut 150gr

3,10 
Origin: Crete Ntourountous Cookies with Honey and Walnut Weight 150gr
Add to cart

Ntourountous Multi-grain & Carob Syrup Cookies 180gr

3,15 
Origin: Crete Ntourountous Multi-grain & Carob Syrup Cookies Weight 180gr
Add to cart